MaDuTech - Požiarne inžinierstvo

POŽIARNE INŽINIERSTVO

inžinierska činnosť pri zabezpečovaní požiarnej bezpečnosti stavieb,

poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi,

posúdenie požiarnej odolnosti konštrukcií (steny, požiarne uzávery, sendvičové panely, nosníky)

simulácie požiaru v požiarnom úseku (určenie priebehu teplôt v požiarnom úseky, pôsobenie teplôt na konštrukcie)